U bent hier: >> Cuba

Cuba

Cuba staat bekend om de Caribische sferen, het levendige karakter, oude nostalgische auto’s, salsamuziek, kleurrijke huisjes, gebergten, Fidel Castro (voormalige president) en Che Guevara (Cubaans guerrillaleider). Ook heeft het land grote bekendheid verworven door de Cubaanse sigaren. Je ziet overal in het land tabaksvelden. Naast dit heeft Cuba ook nog eens de mooiste stranden ter wereld met wel 60 verschillende palmsoorten.

In dit mooie land is het leven voor christenen niet gemakkelijk. De leiding van Cuba is in handen van een communistische partij. De regering wil door middel van het communisme het leven in Cuba controleren en beheersen. De grondwet in Cuba garandeert godsdienstvrijheid. Hoewel christenen meer vrijheid ervaren dan voorheen, hebben ze nog steeds last van intimidatie en onderdrukking. Cuba beschouwt kerken als een bedreiging van de stabiliteit van het regime. Het Ministerie van Religieuze Zaken controleert actief in kerken en intimideert kerkleiders. Ook schrijft de wet voor dat een samenkomst van meer dan drie personen bij elkaar verboden is. Daarom zijn er op Cuba veel huisgemeenten die in het geheim samenkomen. Het aantal van deze gemeenten is in de afgelopen jaren hard gegroeid.

Na jarenlange onderdrukking begint het land nu steeds meer open te gaan voor de rest van de wereld. Het Bijbels onderwijs moet daarin niet achterblijven. Daarom ondersteunt Drenthe Mission | Verre Naasten de organisatie Cuba para Cristo.

Cuba para Cristo

Sinds 2015 ondersteunen we een project voor Cubaanse voorgangers en docenten. Ze volgen in Cambridge aan het Tyndale House een intensieve cursus Hebreeuws. Dit is een nieuw project voor Drenthe Mission. We weten nog niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Wel willen we in het kort het belang van dit project aangeven.

Gezien de politieke ontwikkelingen ligt het in de lijn van de verwachting dat Cuba verder open zal gaan voor de rest van de wereld. De relatief jonge Cubaanse kerken zullen dan ook aan allerlei invloeden worden blootgesteld. Daarom is gedegen Bijbels onderwijs van groot belang. Dat begint voor de docenten aan de verschillende seminaries op Cuba bij het goed beheersen van de Hebreeuwse taal. De deelnemers aan de cursus komen uit verschillende kerken (denominaties) op Cuba en vertegenwoordigen een aantal theologische seminaries. Tussen de kerken is weinig samenwerking. Dit heeft te maken met een cultuur van wantrouwen als gevolg van de jarenlange onderdrukking in het land en controle vanuit de overheid. Nu deze voorgangers samen een cursus volgen, leren ze elkaar kennen en vertrouwen. Dit biedt perspectief op meer samenwerking tussen kerken en seminaries op Cuba.

Na zorgvuldige selectie zijn er in 2015, gedurende een aantal maanden, tien studenten in Cambridge, Engeland aan het studeren. Een aantal van hen is al docent Hebreeuws/Grieks. Maar tijdens zijn studie in Cambridge kwam Moises Padron er bijvoorbeeld achter dat dat meer met de titel te maken had dan met de inhoud: hij beheerste de taal niet. Hun komst naar Cambridge zorgt ervoor dat deze drukbezette mensen (ze zijn naast docent vaak leider van een gemeenten of zelfs van een heel netwerk van huisgemeenten) zich écht kunnen richten op de taal. Volgens een strak programma worden de studenten geholpen om na een halve dag drie woorden te lezen. Het enige materiaal dat ze gebruiken is een Hebreeuwse bijbel. Na een week lezen ze een half vers. Na vier weken zijn ze in staat om in een uur een half hoofdstuk te lezen. Dat is een basis die voldoende is om te werken aan de voorbereiding van een preek. Terug in Cuba was de opdracht om elke dag vijf minuten Hebreeuws te blijven lezen, om de routine erin te houden. Naast bijbellezen is er gestudeerd op Hebreeuwse poëzie. De docenten voelen zich nu vertrouwd met de materie en hebben plannen om via hun seminaries studenten en afgestudeerde predikanten toe te rusten. Men hoopt om ook in andere Latijns Amerikaanse landen iets te kunnen betekenen. De studie heeft de deelnemers vanwege het groepsproces dichter bij elkaar gebracht. Een mooi bijeffect, omdat vanwege de context er op Cuba vaak wantrouwen heerst, ook onder christenen. Studie van de grondtekst maakt dat de bedoeling van Gods woord duidelijker is geworden voor de docenten. Het heeft hun geloof en hun persoonlijke bijbelstudie verdiept. Docent Steffen Jenkins is tevreden met de voortgang. Hij begeleidt de docenten in de komende jaren bij de ontwikkeling van de studies aan de seminaries en is aan het verkennen of er mogelijkheden zijn om ook zoiets te beginnen voor docenten Grieks.

Print Friendly, PDF & Email