U bent hier: >> Missionzondag Assen-West 7 oktober 2018

Missionzondag Assen-West 7 oktober 2018

In de gemeente van Assen West is een mooie kerkdienst gehouden met de nadruk op mission. Het thema is: “allen die ver weg zijn” (Handelingen 2: 39). Ons is de Heilige Geest beloofd, niet alleen hier maar ook voor diegene die ver weg zijn.

Als Drenthe Mission houden we een kort praatje over wat wij als voorlichters doen in de kerken. Daarnaast is er ook een gezin aanwezig die vertaalwerk doet in een gesloten gebied. Ze geven een presentatie over hun werk dat zij als missionaire wereldwerkers doen in dit verre en voor Christenen gevaarlijk land. Ze hebben regelmatig te maken met weerstand tegen hun werk!

In aanloop naar de dienst heeft Assen-West (opnieuw) contact gelegd met de Presbyteriaanse kerk in Montenegro in Brazilië waaraan zij verbonden zijn. Elke kerkelijke gemeente in de regio van Drenthe Mission is gekoppeld aan een zustergemeente in Brazilië of Venezuela. Montenegro is een kleine kerkelijke gemeente maar waar de leden erg actief zijn en waar ze geloven in dezelfde God. Zo zijn we allen verbonden in Christus en kunnen we als Christenen wereldwijd van elkaar leren en elkaar bemoedigen.

Wilt u bidden voor de banden tussen de kerken in Nederland en Brazilië en dat het goede nieuws overal bekend mag worden gemaakt?

Print Friendly, PDF & Email